Technológie lyžiarskych okuliarov  

 

 

[uv ochrana]

 

 

[vario-pola] 

 

 

 

[polavision]  

 

 

 

 

[cx] 

 

 

 

  

[take off] 

 

 

 

 

[variomatic] 

 

 

 

 

[variotronic] 

 

 

 

 

[vetranie cez rám okuliarov]  

 

 

 

 

[supravision®]  

 

  

  

 

  

[zorníky]  

 

 

[farby zorníkov] 

 

 

[veľkosti okuliarov]  

 

 

 

 

[lyžiarske okuliare] 

 

 

  

[lyžiarske okuliare]